Tag: ಅಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥರು

ಮಧ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಮಹಾಚಾರ್ಯ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥರು

ಕಲ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಯತಿ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದವರು ಶ್ರೀ ಜಯತೀರ್ಥರು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ...

Read more
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!