Tag: ಅಜೇಯ್ ಕಿರಣ್ ಆಚಾರ್

ಸಾಹಿತ್ಯನಿಷ್ಠೆ, ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಡಿವಿಜಿ

ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯ ಭಿಕ್ಷುಕ ಕೃತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಡಿವಿಜಿ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯರಿದ್ದರೂ, ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮೀಯಭಾವ! ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗವಂತೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಬಾಡದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯೇ ಸರಿ, ...

Read more
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!