Tag: ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ

ರಾಮದೇವರ ಶ್ಲೋಕದ ಈ ಗೂಡಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು

ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ॥ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ಲೋಕ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲವೇ. ಆದರೆ ಆ ಪದ ...

Read more
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!