ಪೀಪಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್

ನಿಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ಕಳುಹಿಸಿ. ನಾವದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸುದ್ದಿ/ವರದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ: info@kalpa.news kalpanews.kannada@gmail.com Mobile: 94812 52093

No Content Available
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!