Tag: ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ

(ಹರಿತಾಲಿಕಾ)ಗೌರೀ ವೃತವನ್ನು 2ನೆಯ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದು: ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯವು ಮಧು ಶ್ರಾವಣಿಕಾ, ಭಾದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯವು ಕಜ್ಜಲೀ ಮತ್ತು ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯವು ಹರಿತಾಲಿಕಾ(ಗೌರೀ ತೃತೀಯ, ಗೌರೀ ಹಬ್ಬ)ವೃತಾಚರಣೆಯ ಪರ್ವ ಕಾಲ. ಫಲ: ...

Read more
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!