Tag: ಭಾಷ್ಯಾಮೃತ ವಾಹಿನಿ

ಭದ್ರಾವತಿ-ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿತು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೌರವ: ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್

ಭದ್ರಾವತಿ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನದೆ ಆದ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥಾನವು ಆಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ತನ್ನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿತು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ...

Read more
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!