Tag: ವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯ

ನೆರೆಯವನನ್ನು ನೂಕದೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸಾಗಿದ ನಿಜ ನಾಯಕ ಡಿ.ಎಸ್. ಅರುಣ್

ಅರುಣೋದಯ ಹೋ ಚುಕಾ ವೀರ, ಅಬ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಜುಟ ಜಾಯೇಂ ಅಪನೇ ಖೂನ ಪಸೀನೇ ದ್ವಾರಾ, ನವಯುಗ ಧರತೀ ಪರ ಲಾಯೇಂ. ಜನಸೇವೆಗೈಯಲು ರಾಜಕೀಯ ಬೇಕೆಂದೇನೂ ...

Read more
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!