Tag: ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ

ಮಾರ್ಚ್ 17: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೀನ್ ಪ್ರಹಾರ್ ಗಾನ-ವಾದನ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಇವೆಂಟ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಬಿರ್ಲಾ ಸನ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್‌ ಅವರು ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ತೀನ್ ಪ್ರಹಾರ್’ ಅಪರೂಪದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ...

Read more
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!