Tag: ಬೇಬಿ ಯಶ್ವಸಿ

ಗುರು ಇಲ್ಲದೇ ಗುರಿ ತಲುಪುತ್ತಿರುವ 10 ವರ್ಷದ ಈ ‘ಯಶಸ್ವಿ’ ಡಬ್ಸ್‌’ಮ್ಯಾಶ್ ಕ್ವೀನ್

‘ಮನಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ’ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ, ಸ್ವಯಂ ಉತ್ತೇಜನೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ...

Read more
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!