Tag: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ

ಕಷ್ಟ ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗಲು ರಾಯರ ಈ ಮಂತ್ರದ ಪಠಣೆ ಮಾಡಿ

ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರು ರಾಯರು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯ..! ರಾಯರ ಮಹಿಮೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ...

Read more
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!