Tag: ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು

ಕಲಿಯುಗ ಕಾಮಧೇನು ವರ್ಧಂತಿ: ಕರೆದಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಕರುಣೆಯ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಯರು

ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯವೇ ಮೂರ್ತರೂಪಗೊಂಡಂತೆ ಭುವನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶನ ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ, ವಾಯುದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಯುಕ್ತರಾಗಿ ವೇಂಕಟನಾಥಾಭಿಧಾನದಿಂದ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಬಾಹ್ಲೀಕ, ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ, ವಿಷ್ಣು ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಶಂಖುಕರ್ಣರು ...

Read more
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!