Tag: 10% Reservation

10% ಇದ್ರೂ, 100% ಮೋದಿ

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಮೋದಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರಕಾರವನ್ನು 10% ಎಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಭಾರೀ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಡಿದಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 56 ಇಂಚಿನ ಅಹಂಕಾರ ಎಂದೂ ಹಳಿದ ...

Read more
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!