Tag: Pranadevaru

ಬೇಡಿದನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀಮೌದ್ಗಲ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ

ಕಲ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ/ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಅರೋಗತಾ// ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂಚ/ ಹನೂಮತ್ಸ್ಮರಾಣಾದ್ಭವೇತ್// ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ಟೌನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತೆ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮವಿದೆ. ...

Read more
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!