Tag: National center for Antarctic ocean and research

ಇದೊಂದು ಜಗತ್ತು: ಫ್ರಂಡಿಯನ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್

ಆರ್ಟಿಕಲ್ 11: ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ (International court of justice) ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12, 13, ...

Read more

ಇದೊಂದು ಜಗತ್ತು: ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿಯ ವಿಧಿಗಳು

ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1: ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಯುಧಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ...

Read more

ಇದೊಂದು ಜಗತ್ತು: ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್

ಭಾರತೀಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ (National center for Antarctic ocean and research) ...

Read more
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!