Tag: Buddha Avatara

ದಶಾವತಾರ ಲೇಖನ ಸರಣಿ-6: ಬೌದ್ಧಾವತಾರ, ಕಲ್ಕ್ಯಾವತಾರ

ಕಲ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಬೌದ್ಧಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಾಗಿ (ಸಿದ್ಧ ಅರ್ಥನಾಗಿ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ತತ್ವ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಉಪದೇಶ ...

Read more
https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/https://kalahamsa.in/services/

Recent News

error: Content is protected by Kalpa News!!